Aktuális információk / Bölcsödei igényfelmérés

Bölcsödei igényfelmérés

2023.03.01. - 2024.01.01.Bölcsödével kapcsolatos igényfelmérés

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §-ában foglaltak alapján:

  • a települési önkormányzat minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő (e Cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: szülő) április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

 

Fentiek alapján Pecöl Község Önkormányzata előzetes felmérést végez a településen élő bölcsődés korú gyermekekre vonatkozóan, hogy a bölcsődei ellátást mely időponttól kezdődően tudná megvalósítani.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőt/Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti szándékukat az alábbiakban letölthető Nyilatkozat nyomtatványon tehetik meg.

 

A nyilatkozatot egy eredeti példányban kitöltve, aláírva és a megfelelő időpontot kiválasztva kell visszaküldeni Pecöl Község Önkormányzata (9754 Pecöl, Széchenyi utca 11.) címre legkésőbb 2023. április 15. napjáig.

 

Pecöl község ÖnkormányzataCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Pecöl Község Önkormányzata - Magyar