Aktuális információk / Csapadékvíz elvezetés Pecöl községben

Csapadékvíz elvezetés Pecöl községbenCsapadékvíz elvezetés Pecöl községben

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00017

Kedvezményezett neve: Pecöl Község Önkormányzata

A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Pecöl községben

Szerződött támogatás összege: 99 988 744 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.15.

 

A projekt Pecöl Község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozza a település azon részén, ahol legsürgetőbb a beavatkozás (Széchenyi és Vörösmarty utcák).

 

Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

 

Specifikus célok:

•          A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével

•          A vizek helyben tartásának elősegítése

 

Általános fejlesztési igény:

A családi házas területen a csapadékvizeket a meglévő nyílt árokrendszer felújításával, a szükséges részeken zárt elvezető rendszerré átalakítva kell összegyűjteni és elvezetni a befogadó vízfolyásig (Boláta patak).

 

Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:

Pecöl területén a Széchenyi és Vörösmarty utcák csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő nyílt árkok burkolásával, szükséges helyeken zárt rendszerré átalakításával és ezen csapadékvíz elvezető rendszer méretezése a megváltozott éghajlati viszonyoknak megfelelően. Az árok felújításával és átépítésével a mostanában lehulló jelentős mennyiségű csapadékvíz összegyűjtése, elvezetése a befogadóig.

 

A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését

Beruházás előtti állapot:

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel aláírásra került a kivitelezői szerződés. Ezzel lezárult az előkészítési szakasz. A nyertes ajánlattevő a BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 9761 Táplánszentkereszt, Fő utca 45/B, cégjegyzék száma: 18-09-103968, adószáma: 11827603-2-18) a szerződés 2023. április 12-én, került aláírásra, majd a munkaterület átadás-átvételi eljárás 2023. április 14-én megkezdődött.

Kapcsolódó galéria:


««  «  1 2  »  »»
2 oldal, 42 összesen, 1-36

Pecöl Község Önkormányzata - Magyar