Aktuális információk / BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2023.

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2023.PECÖL Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2023. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

 

 

A teljes pályázati kiírás elérhető a

 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica13/

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/

internetes oldalon, illetve papír alapon az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal PECÖLI Kirendeltségén (Pecöl, Széchenyi u.11.).

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2022. november 3.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

a)         A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről (amennyiben a pályázó már felsőoktatási hallgató).

 

 

b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

 

Pecöl, 2022. szeptember 29.

 

 

 

                                                                                              

Pecöl Község Önkormányzata


« Vissza az előző oldalra!

Pecöl Község Önkormányzata - Magyar