Aktuális információk / Vízjogi fennmaradási engedély

Vízjogi fennmaradási engedély

2023.03.01. - 2024.01.01.Lakossági tájékoztató a kutak bejelentéséről

 

Kútra vonatkozó engedélyt az alábbi hatóságok adnak ki:

 • a települési önkormányzat jegyzője,
 • a vízügyi hatóság (katasztrófavédelmi igazgatóságok),
 • a Nemzeti Földügyi Központ (mezőgazdasági célú öntözőkutak engedélyezése).

Az engedélyezés esetében külön kell említeni: 

 • tervezett,
 • és a meglévő, de engedéllyel nem rendelkező kutakat.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.)  29. § (7) bekezdés alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki 2020. július 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.  

A Vgtv. 31. § (2) b. pontja alapján az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

A lakossági kutak döntő többsége a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

kutat az adott települési önkormányzat jegyzője engedélyezi (ez vonatkozik a létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezésre egyaránt), amennyiben a kút teljesíti az alábbi összes feltételt (A vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24.§ (1) a) pontja):

 • a kútból legfeljebb évi 500 m3 vízmennyiség kerül kivételre,
 • a kút nem érint vízbázisvédelmi védőterületet,
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet a kútból kizárólag talajvíz kerül kivételre,
 • a kút olyan ingatlanon helyezkedik el, ahol van épület, vagy annak építésére való jogosultság,
 • magánszemély a kérelmező,
 • a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Minden egyéb esetben – vagyis, ha a kút a fenti kritériumok bármelyikének nem felel meg (pl. a vízkivétel meghaladja az 500 m3/év vízkivételt, vízbázis védterületet érint, a kút rétegvizet/karsztvizet érint…stb) – a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási/megszüntetési engedélyezési eljárása.

Amennyiben a fent leírtak alapján a kutat az adott települési önkormányzat jegyzője engedélyezi, úgy mellékelt formanyomtatvány kitöltésével és a tulajdonos(ok), valamint a fúrt kút fennmaradási engedély kérelem esetében a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával kell kérelmezni.  

Összességében, a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy azok létesítési időpontjától függetlenül, minden kútra kell engedélyt kérni:

 

a) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.

 

b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében

 • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
 • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
 • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

 

 

Az engedélyezéshez szükséges kérelem nyomtatvány elérhető az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal ikervári székhelyén (Ikervár, Kossuth u. 47.), illetve kirendeltségein (Csénye, Ady u. 42. és Pecöl, Széchenyi u. 11.), valamint elektronikusan letölthető a települések weboldalairól.

 

Ikervár, 2023. március 26.

 

                                                        dr. Biró Barnabás

 •  

« Vissza az előző oldalra!

Pecöl Község Önkormányzata - Magyar