LELKIPÁSZTORI EZÜSTMISE

2017. augusztus 19., 17:00
2017. augusztus 19-én tartotta Ezüstmiséjét Pecölben Németh Tamás atya.

Egyszer volt, rég volt. Azt kérdezték tőlem:  " Mi leszel kisfiam, ha nagy leszel?"

"Lámpagyújtogató!"- feleltem én.-

/Reményik Sándor/

A vépi, júliusi emlékmise után Pecölben is köszönthettük Németh Tamás atyát, pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából.

A pecöliek nagy szeretettel készültek a jeles nap megünneplésére. Nagyon sokan, nagyon sokféleképpen hozzájárultak ahhoz, hogy szép legyen ez a nap.

A délutáni szentmise elején gróf Erdődy László és az egyházközség tagjai: Kopácsi Imréné és  Baranyai Zoltán  köszöntötték lelkipásztorunkat. Baranyai Zoltán felidézte Tamás atya pályafutása eddigi állomásait. Megköszönte neki az elmúlt hét év odaadó, pártfogó munkálkodását, s kérte a gondviselő áldását további éveire. Megemlékező beszéde végén méltatta az ünnepet támogató adományozókat.

Tamás atya prédikációjában hálaadásnak nevezte papi hivatásának ezt az állomását. „Hálát adok Istennek, aki gyarló, gyenge emberként kiválasztott és meghívott a szolgálatára. Hálát adok a szerető családomért, akik elengedtek, mint legdrágább kincsüket és később, ameddig tudtak segítettek a papi szolgálat éveim alatt. Végül, de nem utolsósorban, hálát adok a szerető hívekért, aki eddig is, és ezután is imáikkal kísérnek.”

A szentmisét azzal az áldoztató kehellyel celebrálta, ami első miséző kelyhe volt, s amit most gróf Erdődy László ajándékként ujjá aranyoztatott. Ehhez rajta kívül a Rózsafüzér társulat és egyéni adakozók is hozzájárultak.

A szertartás után a kultúrházban láttuk vendégül a falu lakóit, és a társközségek képviselőit. Az agavé kezdetén Mándli János polgármester idézte fel Tamás atya első pecöli misézését, majd a képviselőtestület tagjai is köszöntötték az ünnepeltet.

A hívők megtöltötték a kultúrházat, együtt örültünk az ünnepelttel, s vittük magunkkal haza az „üzenetet”.

                              "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged."

 

/Szemesné Németh Rita- önkormányzati képviselő/


« Vissza az előző oldalra!


Pecöl Község Önkormányzata - Magyar